Subsidie voor omzetten organisch afval in nieuwe producten

Binnen de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is het mogelijk om subsidie voor pilotprojecten te krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u zich richt op recycling en hergebruik van afval of gebruik maakt van biobased grondstoffen. Een mooi voorbeeld is het project ‘Mycelium based products’ van onze relatie Grown. Grown ontwikkelt een productieproces om producten te maken van mycelium. Mycelium voedt zich met de nutriënten uit landbouwafval en bindt zich daaraan. Het mycelium fungeert als een natuurlijke lijm die biomassa aan elkaar kan binden. Dit vormt de basisgrondstof voor nieuwe producten zoals verpakkings- en isolatiemateriaal.

In het subsidieproject ontwikkelt Grown een geautomatiseerd pilot productieproces waardoor de productiecapaciteit fors wordt vergroot. Ook kan hiermee een constante kwaliteit worden geboden. Naast hennepresten voert Grown experimenten uit met lisdodde, kurk, koffieprut en zaagsel en ander organisch afval voor het substraat. Voor het project is ook WBSO subsidie verkregen.

Omzetten organisch afval in nieuwe producten