Subsidies in Europa

Wie Europa zegt, zegt samenwerken! Dat is dan ook een begrijpelijke eis, die bij veel Europese subsidies wordt gesteld. Want samenwerking met partijen over de grens levert behalve subsidie nog veel meer op: kennis, netwerk en bekendheid. Van de honderden miljarden euro’s die Europa tot 2020 investeert, kunt u profiteren via innovatieprogramma’s zoals Horizon 2020, een milieu- en klimaatregeling als LIFE.