POP precisielandbouw

In 2018 heeft Dynova meerdere POP aanvragen voor haar relaties met succes aangevraagd. Eén daarvan is een aanvraag voor het akkerbouwbedrijf van De Schalm voor een nieuw systeem voor de winning van ruwvoer op basis van Controlled Traffic Farming. Door het verzamelen van precisiedata wordt gedetailleerd inzicht verkregen in de structuur en de mineralengehaltes in de bodem en van het gewas. Door koppeling van precisiedata aan taakkaarten voor aansturing van apparatuur, worden verschillende bewerkingen direct tijdens de werkgang specifiek op GPS locatie uitgevoerd. Hierdoor wordt de bodem op de rest van het perceel niet onnodig verstoord en wordt de bodemvitaliteit bevorderd. De bewerking wordt alleen waar nodig uitgevoerd en in minder werkgangen waardoor arbeid en brandstof wordt bespaard. Dit geheel aan maatregelen vertaalt zich uiteindelijk naar een bepaalde kwaliteit en kwantiteit van het gewas en daarmee van het ruwvoer.