De Grasboom

Wie een kind heeft met autisme, weet dat deze niet maar zo op zichzelf kan wonen. Een groep ouders van autistische jongvolwassenen maakt het via stichting De Grasboom mogelijk dat zij toch op zichzelf kunnen wonen: in een eigen appartement, in een veilige omgeving en met begeleiding en een professioneel vangnet. Dynova ondersteunt De Grasboom met raad en daad.