MIT subsidie voor intelligente oogstrobot

Het oogsten van tomaten is erg arbeidsintensief en specialistisch werk en, in combinatie met de groeiende krapte op de arbeidsmarkt, een risico voor telers. Daarnaast zijn de huidige arbeidskosten percentueel veelal de grootste kostenpost van een teler. Gearbox Innovations en Pliant bieden telers met de ontwikkeling van een intelligente oogstrobot een oplossing. Door de tomaten te analyseren en vervolgens de oogst te automatiseren met de robot is innovatieve teeltbeheersing mogelijk en is men veel minder afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende geschoold personeel. Daarnaast is de data die door het analyseren van het gewas gedurende het oogsten wordt gegenereerd zeer waardevol en kan inzichten geven die het oogst- en teeltproces ten goede komen. Kortom een robot die scout en oogst tegelijk. De marktintroductie van de oogstrobot staat gepland voor eind 2020. Dynova vroeg met succes een MIT-subsidie voor dit project aan.