MIT subsidie voor hagelpreventie fruitteelt

In de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen verzorgde Dynova met succes een MIT-samenwerkingsproject voor een samenwerkingsverband van fruittelers en toeleveranciers onder leiding van Van Nifterik Holland uit Ede.

Het project betreft de ontwikkeling van een automatisch hagel- en vorstbeschermingssysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaringen met schermsystemen uit de glastuinbouw. Automatische vorstdetectie en het op afstand via de mobiel snel kunnen sluiten van hagelnetten bij naderende hagelbuien, maken onderdeel uit van de ontwikkeling. Belangrijk is dat fruittelers met deze innovatie flexibel kunnen inspelen op de weersomstandigheden.

Maar door deze innovatie verbeteren ook de arbeidsomstandigheden in de fruitteelt aanzienlijk, neemt het waterverbruik bij nachtvorstbescherming én het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk af.