MIT subsidie voor duurzame productie van nano-silica uit olivijn

In de Topsector Chemie verzorgden wij een aanvraag voor een MIT-samenwerkingsproject onder leiding van Euro Support Advanced Materials.

In dit project gaat het om een nieuwe productiemethode voor nano-silica uit olivijn. Uitgangspunt is dat het eindproduct dezelfde kwaliteit en technische specificaties heeft als de nano-silica die momenteel verkrijgbaar zijn, maar dan zonder de negatieve gevolgen voor het milieu.

Als het lukt om de productie van nano-silica succesvol op te schalen, dan is een bijna “zero waste” technologie gerealiseerd.