MIT R&D-samenwerking subsidie percentages 2021

Voor R&D-samenwerking (klein) geldt:

  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
  • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
  • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.

Voor R&D-samenwerking (groot) geldt:

  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
  • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
  • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.