MIT 2019 gaat weer open

Innovatiestimuleringsregeling voor het MKB vanaf 9 april weer open

Vanaf 9 april kunnen innovatieve MKB-ers weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT).

Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor:

  • Kennisvouchers voor de inhuur van expertise bij een kennisinstelling.
  • Haalbaarheidsprojecten om de technische en economische risico’s en kansen van een mogelijk R&D project in kaart te brengen.
  • R&D-samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van een product, productieproces of dienst met minstens één andere MKB-er.

Aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten worden op volgorde van binnenkomst behandeld vanaf de openstelling op 9 april tot en met 10 september. Voor haalbaarheids-
projecten adviseren wij om direct op 9 april in te dienen vanwege overtekening van het budget.

Bij R&D-samenwerkingsprojecten geldt een tendersystematiek. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend van 11 juni tot en met 10 september.

Dynova heeft voor verschillende bedrijven met succes subsidieaanvragen verzorgd voor de Innovatiestimuleringsregeling MIT. Neemt u contact met uw adviseur van Dynova op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de MIT-regeling.