Corona ondersteuning

Heeft corona gevolgen voor uw bedrijf of project?

Haast niemand ontkomt eraan, de gevolgen van corona, positief of negatief, op de bedrijfsvoering. Dit kan ook grote gevolgen hebben op de voortgang van uw subsidieprojecten. Of dit nu WBSO-, samenwerkingsprojecten of investeringsprojecten zijn, wacht niet te lang met de gevolgen voor uw voortgang met ons te bespreken. Wij stellen dan met u vast of dit consequenties heeft voor uw lopende subsidies. Soms is een simpele melding bij de subsidieverstrekker al genoeg, soms vergt dit echter het tijdig aanvragen van wijzigingen. En soms is het verstandig om de subsidie strategie aan te passen een nieuwe of aanvullende aanvragen te overwegen. Wij adviseren u graag hierover.

Dit geldt ook wanneer u als bedrijf gebruik wilt maken van één of meer van de vele corona-ondersteuningsmaatregelen die de overheid heeft genomen. Aarzel niet ons te benaderen, onze adviseurs denken graag met u mee. Gaat u zelf aan de slag, kijk dan eens op Corona calculator voor een toegankelijke eerste screening van uw mogelijkheden.