Wijzigingen WBSO in 2013

Op 18 september jl. (Prinsjesdag) is de miljoenennota gepresenteerd. Hieruit is gebleken dat er in 2013 een aantal wijzigingen op stapel staan voor de subsidieregeling WBSO.

De getallen zien er voor 2013 als volgt uit:

 1e schijf

38%

 1e schijf starters

50%

 2e schijf

14%

 Loongrens 1e schijf

 € 200.000,=

 Plafond

 14 miljoen

 

U bent vanaf 2013 altijd verplicht de realisatie van uw uren te melden (ook boven de 100% ). Bij realisatie minder dan 100% vervalt de margeregeling. Het berekende uurloon wordt voortaan afgerond naar een bedrag op hele euro’s in plaats van op een veelvoud van € 5,=.