Volop subsidiemogelijkheden

Binnenkort gaan er weer diverse subsidieregelingen open. We hebben er een paar voor u op een rijtje gezet.

MKB Innovatiestimuleringsregeling (MIT)

De MIT voor R&D-samenwerkingsprojecten is geopend van 2 juli tot en met 6 september. Voor deze regeling geldt een tendersystematiek. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten met minstens één andere MKB-er.

Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD)

Heeft u een vernieuwende technologie, methodologie of een innovatief prototype op watergebied? Wilt u deze testen, demonstreren of de haalbaarheid ervan onderzoeken in stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen in het buitenland? De subsidieregeling Partners voor Water WWSD biedt hiervoor mogelijkheden. Van 2 juli tot 7 september is er een nieuwe tender geopend. Om gebruik te kunnen maken van deze subsidieregeling moet uw project aan verschillende voorwaarden voldoen. Wilt u weten of uw project aan deze voorwaarden voldoet, neemt u dan contact met ons op!

ESF-Duurzame Inzetbaarheid 2018 (ESF-DI)

Ook in 2018 is het weer mogelijk een ESF-DI aanvraag in te dienen. Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Aanvragen kunnen ingediend worden van 25 juni t/m 29 juni. Bij overschrijding van het budget wordt er geloot. Later dit jaar volgt er nog 1 openstelling. De maximale subsidie bedraagt € 12.500,=.

OPZuid Valorisatievermogen MKB

Vanaf 1 juni kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten onder de regeling Valorisatievermogen voor het MKB. De primaire doelgroep is het MKB. Daarnaast kunnen ook het grootbedrijf en kennisinstellingen in samenwerking met het MKB subsidie ontvangen. Een cross-over tussen de topsectoren is een vereiste. Projecten moeten voorzien zijn van een beschrijving van het proof of principle en het perspectief na afloop van het project. Neem contact met ons op voor meer informatie over deze subsidie.