Tagged with MIT

Indienen MIT R&D-samenwerkingsprojecten nog mogelijk

Eerder informeerden wij u al over de openstelling van de MIT regeling (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Voor R&D-samenwerkingsprojecten kunt u nog een aanvraag indienen. Voor deze regeling geldt een tendersystematiek. Aanvragen moeten uiterlijk 1 september ingediend zijn.

Openstelling Regionale Programma’s

Ook op regionaal niveau zijn er, in het kader van EFRO, verschillende subsidiemogelijkheden. De zogenaamde Operationele Programma’s waaronder OP-Zuid (Brabant, Limburg en Zeeland), OP-Oost (Gelderland en Overijssel) en Kansen voor West II (Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Noord-Holland) staan momenteel allemaal open. Er is een grote overlap tussen de Operationele Programma’s en de MIT-regeling. Wij raden u aan om uw projectidee aan ons voor te leggen, zodat wij samen met u de meest kansrijke subsidiemogelijkheden kunnen bepalen.

ESF Duurzame inzetbaarheid

Zeer waarschijnlijk komt ook dit jaar weer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in het kader van de regeling ESF Duurzame inzetbaarheid. De regeling subsidieert externe advieskosten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wij raden u aan deze zomer al contact met ons op te nemen om tijdig uw project voor te bereiden. We verwachten namelijk dat het budget snel uitgeput zal zijn. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie!

Discussie software ontwikkeling binnen WBSO

Dynova dient regelmatig voor haar relaties software projecten binnen de WBSO regeling in. Zo ook voor een relatie die een softwaretool ontwikkelt waarmee bedrijven zonder enige programmeerkennis zelfstandig geavanceerde bedrijfsapplicaties kunnen bouwen. Ook big data analyses voor een benchmarkanalyse omgeving in de cloud behoort tot de met WBSO gesubsidieerde projecten. Trend in ICT aanvragen is verder dat technische problemen steeds vroeger in het innovatieproces worden opgelost. Dit levert veel discussie op met RVO in de beoordeling van aanvragen. RVO vindt dat voor het ontwikkelen van nieuwe programmatuur daadwerkelijk codering van programmatuur noodzakelijk is. Wij vinden dat de nadruk moet liggen op creëren van nieuwe oplossingen voor een informatie technisch probleem. Coderen kan hiervan een onderdeel zijn, maar de ontwikkelingsactiviteiten zijn breder dan alleen coderen. Voor het standpunt van RVO is ook onvoldoende verankering in de WBSO regeling, zoals de rechter ook al heeft uitgesproken. Reden voor onze brancheorganisatie, de NVAS, om een brandbrief hierover aan RVO en haar opdrachtgever, de Minister van Economische Zaken, te sturen. Dynova neemt actief deel in de werkgroep die deze discussie voert namens de NVAS.

Crowdfunding

Om een innovatieproject te kunnen financieren, is een bijdrage uit alleen subsidies meestal ontoereikend. Subsidies dekken slechts een gedeelte van de totale innovatiekosten. Crowdfunding is dan een goede, aanvullende financieringsmogelijkheid. Dynova neemt deze financieringsvorm nadrukkelijk mee bij de totale financiering van innovatieprojecten. Wij werken hiervoor sinds enige tijd samen met twee crowdfundorganisaties, Geldvoorelkaar en Collin Crowdfund. Deze twee organisaties hebben tot nu toe respectievelijk € 61 mln en € 8,4 mln gefund.

Radio interview Rob Jacobs

Op 10 juni was Rob Jacobs te gast bij Ede FM Business Club Radio. Een uur lang werd Rob geïnterviewd over o.a. subsidies, innovatie en financieringsmogelijkheden. Tussen de onderwerpen door, werd Rob’s muziekkeuze gedraaid. Luister hier de uitzending terug.

Maatschappelijk Betrokken inzet Dynova

Dynova is actief partner van Samen voor Veenendaal. Dit concept verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties in Veenendaal met concrete projecten. Dynova heeft hiervoor in 2015 al met verschillende maatschappelijke organisaties een strategische sessie gehad over nieuwe wegen voor de toekomst. Zo reflecteerde Rob Jacobs met de projectleiders van Veens over mogelijkheden voor sociale cohesie in de buurt en een moderne invulling van buurtcentra in Veenendaal. Tijdens het Maatschappelijk Ondernemen diner zijn weer nieuwe contacten gelegd voor ondersteuning van organisaties in de komende periode.

Tagged with MIT

Innovatiestimuleringsregeling voor MKB vanaf 10 mei geopend

Vanaf 10 mei a.s. kunnen innovatieve MKB-ers weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). RVO heeft dit aangekondigd.

Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor:

  • Kennisvouchers voor de inhuur van expertise bij een kennisinstelling;
  • Adviesprojecten voor de inhuur van extern advies bij een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie voor het beantwoorden van een kennis- en/of adviesvraag;
  • Haalbaarheidsprojecten voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar een mogelijk nieuwe ontwikkeling;
  • R&D-samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van een product, productieproces of dienst met minstens één andere MKB-er.

Aanvragen voor kennisvouchers, adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten worden op volgorde van binnenkomst behandeld vanaf de openstelling op 10 mei.

Bij R&D-samenwerkingsprojecten geldt een tendersystematiek. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend van 5 juli tot en met 1 september 2016.

Dynova heeft voor verschillende bedrijven met succes subsidieaanvragen verzorgd voor de Innovatiestimuleringsregeling MIT. Neemt u contact met uw adviseur van Dynova op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de MIT-regeling.

Tagged with MIT

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) gaat weer open

In 2013 is de nieuwe regeling MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) geïntroduceerd. Ook dit jaar gaat de regeling weer open.

Haalbaarheidsstudie

Vanaf 15 april kunt u weer aanvragen indienen voor haalbaarheidsstudies. Een haalbaarheidsstudie brengt vooraf de technische en economische risico’s en mogelijkheden van uw innovatietraject in kaart. De subsidie bedraagt 40% van de kosten. U krijgt maximaal €50.000 per haalbaarheidsstudie. Bij dit onderdeel geldt het principe: “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Onze verwachting is dat het budget snel uitgeput zal zijn, dus heeft u een project: neemt u dan contact met ons op!

R&D Samenwerkingsprojecten

Bij een MIT-R&D-samenwerkingsproject krijgt u subsidie voor de vernieuwing van uw product, proces of dienst. Uw project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. De subsidie bedraagt 30% van de kosten en maximaal €200.000 per project. Het betreft hier een tender, alleen de beste projecten worden gehonoreerd. Aanvragen moeten vóór 22 september zijn ingediend.

Vouchers

Vouchers kunt u aanvragen om de kosten van het inhuren van kennisinstellingen te betalen. De subsidie bedraagt 40% van de kosten, met een maximum van €3.750,=.

Let op: u kunt per kalenderjaar één aanvraag indienen. U kunt dus niet een aanvraag indienen voor een voucher én een haalbaarheidsonderzoek, of voor een haalbaarheidsonderzoek én een R&D-samenwerkingsproject!

Provincie Noord-Brabant investeert in Innovatie

De provincie Noord-Brabant is het Innovatiefonds Brabant gestart met een budget van €125 miljoen. Het fonds richt zich op innovatieve MKB-bedrijven en (kennis)instellingen in de sectoren hightech, lifescience, biobased economy, agrofood, logistiek en maintenance en op maatschappelijk relevante innovaties.

Naast het Innovatiefonds heeft Noord-Brabant ook fondsen beschikbaar voor een meer specifiek doel:

  • Biobased technologie
  • Het besparen van energie en opwekken van duurzame energie
  • Cleantech
  • Waterbesparende technologieën

De omvang van een investering varieert per fonds. Neemt u voor meer informatie contact per ons op.

Eurostars: subsidie voor uw internationale samenwerking

Rob Jacobs van Dynova is aanwezig geweest bij de lancering van het nieuwe Eurostars programma. Ontwikkelt u samen met een buitenlandse partner uit één van de Eurostars landen een innovatief product, proces of dienst, dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie. Uw product moet dan wel binnen 2 jaar na afloop van het project op de markt gebracht kunnen worden. Een internationale jury beoordeelt uw project en alleen de beste projecten krijgen subsidie. Als Nederlands MKB bedrijf ontvangt u van de Nederlandse overheid de subsidie, uw buitenlandse partner wordt door zijn eigen land ondersteund. Het Nederlandse budget is ruim €16 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over 2 calls.

Uw subsidie is maximaal 45% van de projectkosten en niet meer dan €500.000,-. Vanwege de zwaarte van de procedure raden wij u aan alleen voor deze subsidie te gaan als u aan alle voorwaarden goed kunt voldoen. Wilt u meer weten over deze subsidiemogelijkheid, neem dan direct contact op met één van onze adviseurs.