Tagged with IPC

Op 17 januari jl. heeft Dynova een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de regeling InnovatiePrestatieContracten (IPC) voor onze relatie Stichting Duurzame Scholen. Vandaag kregen wij bericht dat deze aanvraag succesvol is geweest.

Projectinhoud

De financiering van (semi)permanente scholenbouw is sterk afhankelijk van de investeringsbereidheid van gemeenten. Zonder die steun is (nieuwe) huisvesting voor scholen vaak onbetaalbaar. Mede om deze reden groeit de populariteit van brede scholen. Een gebouw wordt zo multifunctioneel ingezet en scholen worden verplicht samen te werken binnen een gebouw met onder ander speciaal onderwijs (so), kinderdagverblijven (kdv’s), buitenschoolse opvang  (bso’s) en volwasseneneducatie. Dit vergt een grote flexibiliteit van een gebouw, waar ook in de huidige toepassing nog veel winst te behalen is.

BUKO Bouwsystemen levert (semi)permanente bouwelementen. Intern zijn zij op zoek naar een manier om in dergelijke bouwsystemen een grote innovatieslag te maken. Het huidige systeem wordt onder de loep genomen en verbetert om zo beter aan te sluiten bij de behoefte in de markt. Dit systeem moet innovatief maar ook betaalbaar aangeboden kunnen worden. Zo wordt de drempel voor schoolbesturen en gemeentes omlaag gebracht en het binnenklimaat in scholen sterk verbeterd.

Stichting Duurzame Scholen is een stichting die zich richt op verbetering van leer- en leefklimaat binnen scholen. Daartoe heeft Duurzame Scholen een breed kennisplein in de vorm van productspecialisten om zich heen. Zij hebben de expertise en innovatiekracht in pacht om een dergelijk bouwsysteem te voorzien van de benodigde techniek. Door het initiëren van dit project kan er beantwoord worden aan de beschreven vraag uit de markt.

IPC-subsidie

Met deze wetenschap schreef Stichting Duurzame Scholen, onder begeleiding van Dynova, als penvoerder in op een IPC-tender van AgenschapNL. Samen met een groep MKB bedrijven ontwikkelen zij in de komende 2 jaar middels deze financiële impuls “het flexibele schoolgebouw van de toekomst”.

Lees in dit artikel meer over het project: Artikel Duurzame Scholen over IPC, Schoolfacilities juni 2012 en over de partners in het project: Partneradvertentie IPC Duurzame Scholen, Schoolfacilities juni 2012.

Gerard Lokhorst van Stichting Duurzame Scholen vertelt hier over het project:

 

Tagged with IPC

Research en Development Aftrek (RDA) wordt per 1 mei 2012 opengesteld

Sinds de jaren ’90 bestaat de WBSO-regeling. Deze regeling subsidieert de interne loonkosten die samenhangen met technisch speur & ontwikkelingswerk en technisch onderzoek. Deze regeling wordt vanaf 2012 uitgebreid met een fiscale stimulans voor externe kosten. Voorbeelden van externe kosten zijn materiaalkosten, reis & verblijfkosten en een investering in onderzoeksapparatuur. Deze externe kosten moeten direct samenhangen met de uit te voeren WBSO-projecten. De RDA is een fiscale aftrekpost, waarmee uw afdracht vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting wordt verlaagd.

Vanaf mei 2012 moeten WBSO en RDA gelijktijdig worden aangevraagd. Voor WBSO-aanvragen die al zijn ingediend, kan met terugwerkende kracht een RDA-aanvraag worden ingediend. Dynova zal deze regeling voor haar WBSO-relaties optimaal gaan benutten.

Lees meer over de RDA op onze website.

Succesvolle IPC aanvraag voor Stichting Duurzame Scholen

Vorige week kregen wij het bericht dat de subsidieaanvraag IPC (InnovatiePrestatieContracten) die wij voor Stichting Duurzame Scholen hebben verzorgd, succesvol is geweest. Stichting Duurzame Scholen is een stichting die zich richt op verbetering van leer- en leefklimaat binnen scholen. Samen met een groep MKB bedrijven ontwikkelen zij in de komende 2 jaar middels de financiële impuls van de IPC regeling “het flexibele schoolgebouw van de toekomst”.

Lees meer over het project
Lees meer over de partners van dit project
Lees meer over de IPC regeling

Package4Growth: hulp bij het betreden van de Chinese of Indiase markt

Package4Growth biedt financiële ondersteuning aan Nederlandse mkb’ers, die de Chinese of Indiase markt willen betreden en een externe adviseur willen inhuren voor kennisverwerving. U kunt steun krijgen voor bijvoorbeeld zakenpartnerscans, advies over het vinden van lokale partners, juridische, fiscale of culturele aspecten. De kosten voor een ingehuurde adviseur kunnen voor maximaal 50 procent worden vergoed. Wilt u ook gebruikmaken van deze regeling? Neemt u dan contact met ons op. Aanvragen kan tot uiterlijk 31 december 2012, maar de regeling sluit als het budget eerder uitgeput is. Package4Growth valt onder de Subsidieregeling internationaal excelleren.

Lees meer over de regeling Package4Growth

Kantoor Dynova gesloten op vrijdag 18 mei 2012

Ons kantoor is gesloten op vrijdag 18 mei (de dag na Hemelvaart).

Tagged with IPC

Spraakmakende innovaties op Floriade

Onder grote belangstelling vond op 20 juni onze relatiedag plaats op de Floriade. Hier ging onze bedrijfsfilm Dynova, the movie  in de première.  In de film presenteren 5 innovators uit verschillende branches enthousiast hun bedrijf. Ook over de presentatie van Daan Roosegaarde waren de aanwezigen erg enthousiast. Vorige week heeft Daan eenzelfde presentatie gegeven voor

TEDx Binnenhof, de “Catwalk voor Innovatie”. Heeft u zijn presentatie gemist? Bekijk ‘m hier: Presentatie Daan Roosegaarde.                                           

Wij kijken terug op een geslaagde dag. Wij willen iedereen die aanwezig was hartelijk bedanken voor hun komst, wij hopen dat u een inspirerende dag gehad heeft!

PSI Investeringssubsidie voor projecten in buitenland open

De tweede tender van de PSI is geopend. Dynova heeft in de eerste tenderronde 2012 met succes partijen ondersteund bij een PSI-aanvraag voor een groenteverwerkingsproces in Afrika. Doel van het Private Sector Investeringsprogramma is het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden door het bevorderen van vernieuwende investeringen. Subsidie wordt gegeven voor investeringsprojecten die een Nederlandse onderneming samen met een lokale onderneming in een  ontwikkelingsland uitvoert. Aanvragen voor de tweede tender kunt u indienen tot uiterlijk maandag 20 augustus 2012. Heeft u vragen over de regeling of wilt u projectideeën laten toetsen, neemt u dan contact op met Dynova.

Eco-Innovation: milieusubsidie voor het MKB in Europa

U heeft een milieuvriendelijke techniek, product of dienst ontwikkelt maar de eerste toepassing is moeilijk te realiseren? Dat is juist een belangrijk doel van de subsidie Eco-innovation, eerste toepassing en marktverbreding van innovaties met een milieuverdienste. Daarnaast probeert Eco-innovation hindernissen te overwinnen die het commerciële succes in de weg staan. Deze subsidieregeling lijkt zowel qua doelstelling als gebruiksgemak veel op de, inmiddels beëindigde, Milieu en Technologie regeling. Centraal staat eerste toepassing, u heeft de onderzoeksfase dus afgerond en heeft een prototype of pilot beschikbaar. De lopende tender van deze regeling sluit op 6 september a.s.

Nieuwe IPC call

U kunt tot uiterlijk 13 september 2012 subsidie aanvragen voor de derde tender van de subsidie Innovatieprestatiecontracten (IPC). Binnen IPC kunt u met een groep mkb-ondernemers onder begeleiding van een penvoerder, bijvoorbeeld een brancheorganisatie, meerjarige innovatieprojecten uitvoeren. Een belangrijk nieuw aspect van de derde IPC-tender is de toevoeging van het criterium ‘topsectoren’. Dit betekent dat mkb-ondernemers samen met partijen uit de topsectoren invulling kunnen gaan geven aan de ambities en agenda’s van die topsectoren. Dynova heeft met succes in de vorige IPC tender een aanvraag ingediend en is bezig met de opzet van nieuwe IPC’s voor de derde tender.

Tagged with IPC

Het Ministerie van EL&I heeft de openstelling voor de vierde tender van de Subsidieregeling Innovatieprestatiecontracten (IPC) gepubliceerd.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 mei tot en met 20 juni 2013. Het budget voor deze tender is € 7 miljoen. Het eerder geldende criterium dat het project moet aansluiten bij de Topsectoren is vervallen.

Voor de aansluiting van het MKB bij de topsectoren is de regeling MKB innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) opengesteld. Ondernemers kunnen van beide subsidieregelingen gebruik maken.

Het IPC is een instrument om het innovatief vermogen van het MKB te stimuleren. Van belang daarbij is de samenwerking en kennisoverdracht tussen een groep MKB-bedrijven die gezamenlijk een meerjarig innovatietraject uitvoeren. Dynova realiseerde eerder een succesvolle IPC aanvraag voor Stichting Duurzame Scholen. Meer info over de subsidieregeling IPC? Lees het hier of neem contact met ons op.