Tagged with Internationaal

Internationaal Ondernemen

Start subsidieregeling voor internationaal ondernemen Binnen twee weken start de eerste tender voor de subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI).

Aantal landen Internationaal Excelleren uitgebreid

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een aantal wijzigingen voor de subsidieregeling Internationaal Excelleren gepubliceerd. Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en