Tagged with Internationaal

Start subsidieregeling voor internationaal ondernemen

Binnen twee weken start de eerste tender voor de subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI). Deze regeling richt zich op Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De periode waarin u een voorstel voor deze tender kunt indienen, duurt zes weken.

De DHI-regeling staat open voor meer dan 90 landen. Er is een ondergrens waarbij een aanvrager minstens drie werknemers in dienst moet hebben. Tevens moeten de projectkosten minimaal €50.000,- zijn.

Als individueel bedrijf of samenwerkingsverband kunt u een aanvraag indienen voor:

  • Demonstratie van uw technologie of kapitaalgoed in een van de DHI-landen.
  • Hiermee vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wil investeren in uw technologie of kapitaalgoed.
  • Investeringsvoorbereiding met onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in een van de DHI-landen.

Dynova heeft eerder voor verschillende bedrijven met succes voor dergelijke projecten aanvragen verzorgd. Neemt u contact met ons op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de DHI-regeling.

Tagged with Internationaal

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een aantal wijzigingen voor de subsidieregeling Internationaal Excelleren gepubliceerd.

Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en projecten gericht op kennisverwerving kunnen nu worden uitgevoerd met samenwerkingspartners in de volgende landen:

  • Bangladesh, Brazilië, China, Egypte, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Maleisië, Nigeria, Oekraïne en Turkije. Aanvragen is mogelijk vanaf 1 april 2013. Het subsidieplafond voor deze landen bedraagt € 3,5 miljoen.
  • Voor Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika zijn een tweetal subsidieplafonds ingesteld. In totaal is er een budget beschikbaar van € 2 miljoen. Aanvragen voor deze landen kunnen worden ingediend vanaf 1 maart 2013.

Bent u bezig met een project met een samenwerkingspartner uit 1 van de hierboven genoemde landen? Neemt u dan contact met ons op, dan kunnen wij de mogelijkheden van u bekijken!

 

Datum bericht: 14 maart 2013.