Succesvolle subsidieaanvraag InnovatiePrestatieContracten

Op 17 januari jl. heeft Dynova een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de regeling InnovatiePrestatieContracten (IPC) voor onze relatie Stichting Duurzame Scholen. Vandaag kregen wij bericht dat deze aanvraag succesvol is geweest.

Projectinhoud

De financiering van (semi)permanente scholenbouw is sterk afhankelijk van de investeringsbereidheid van gemeenten. Zonder die steun is (nieuwe) huisvesting voor scholen vaak onbetaalbaar. Mede om deze reden groeit de populariteit van brede scholen. Een gebouw wordt zo multifunctioneel ingezet en scholen worden verplicht samen te werken binnen een gebouw met onder ander speciaal onderwijs (so), kinderdagverblijven (kdv’s), buitenschoolse opvang  (bso’s) en volwasseneneducatie. Dit vergt een grote flexibiliteit van een gebouw, waar ook in de huidige toepassing nog veel winst te behalen is.

BUKO Bouwsystemen levert (semi)permanente bouwelementen. Intern zijn zij op zoek naar een manier om in dergelijke bouwsystemen een grote innovatieslag te maken. Het huidige systeem wordt onder de loep genomen en verbetert om zo beter aan te sluiten bij de behoefte in de markt. Dit systeem moet innovatief maar ook betaalbaar aangeboden kunnen worden. Zo wordt de drempel voor schoolbesturen en gemeentes omlaag gebracht en het binnenklimaat in scholen sterk verbeterd.

Stichting Duurzame Scholen is een stichting die zich richt op verbetering van leer- en leefklimaat binnen scholen. Daartoe heeft Duurzame Scholen een breed kennisplein in de vorm van productspecialisten om zich heen. Zij hebben de expertise en innovatiekracht in pacht om een dergelijk bouwsysteem te voorzien van de benodigde techniek. Door het initiëren van dit project kan er beantwoord worden aan de beschreven vraag uit de markt.

IPC-subsidie

Met deze wetenschap schreef Stichting Duurzame Scholen, onder begeleiding van Dynova, als penvoerder in op een IPC-tender van AgenschapNL. Samen met een groep MKB bedrijven ontwikkelen zij in de komende 2 jaar middels deze financiële impuls “het flexibele schoolgebouw van de toekomst”.

Lees in dit artikel meer over het project: Artikel Duurzame Scholen over IPC, Schoolfacilities juni 2012 en over de partners in het project: Partneradvertentie IPC Duurzame Scholen, Schoolfacilities juni 2012.

Gerard Lokhorst van Stichting Duurzame Scholen vertelt hier over het project: