TKI

Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) kunnen een aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag. Tot nu toe liep deze aanvraag via de TKI’s.

De reden om dit nieuwe instrument in het leven te roepen is dat projecten tot stand komen op initiatief van andere partijen dan de TKI’s. De rol van het TKI is bij dergelijke initiatieven relatief klein. Daarnaast wil het ministerie van Economische Zaken cross-sectorale projecten bevorderen.

Nu de doelgroep is verbreed van alleen TKI’s naar TKI’s plus privaat-publieke samenwerkingsverbanden, is de naam TKI-toeslag vanaf 1 februari 2017 veranderd in PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie. De bestaande instrumenten voor de TKI’s veranderen van naam, maar inhoudelijk blijven de instrumenten hetzelfde.

Meer informatie over TKI’s.