DEI+ in 2023

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) heeft in 2023 de volgende thema’s:

  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  • Circulaire Economie (let op: alleen voor projecten met meer dan € 3 miljoen subsidie;
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing
  • Flexibilisering van het energiesysteem
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie, elektriciteitssector of gebouwde omgeving
  • Waterstof en groene chemie

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15 miljoen per project. Aanvragen is mogelijk t/m 31 augustus 2023.