Subsidies in de Provincie

Er zijn veel subsidieprogramma’s die direct of indirect zijn gericht op het versterken van provincies of regio’s. Innovatie, infrastructuur, energieverbruik, werkgelegenheid: elke regio heeft specifieke kenmerken en behoeften. Uw subsidiestrategie hangt eveneens nauw samen met de regio waarin u actief bent. Zo kunt u wellicht gebruik maken van een provinciale of nationale regeling, een EU-programma of een combinatie hiervan.