Subsidiemogelijkheden Tuinbouw

Marktintroductie energie-innovaties tuinbouw binnenkort open

Tuinbouwbedrijven kunnen vanaf 22 augustus a.s. subsidie aanvragen voor investeringen in innovatieve energiesystemen. De regeling Marktintroductie energie-innovaties (MEI) subsidieert investeringen in innovatieve energiesystemen in kassen, waarbij de CO2-uitstoot vermindert en energie wordt bespaard.

U krijgt maximaal 30% of 40% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het minimum subsidiebedrag per deelnemer in het samenwerkingsverband is € 125.000,= en de subsidie bedraagt maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag. Dit jaar kan aangevraagd worden voor twee categorieën: kas en kasenergiesystemen. Deze moeten aan de beginfase van marktintroductie staan.

Subsidie aanvragen is mogelijk van 22 augustus to en met 15 september 2016. Het advies is om de aanvraag op tijd voor te bereiden omdat de openstellingsperiode kort is.

Investeringen in energie glastuinbouw 2016

Glastuinbouwbedrijven die investeren in energie-efficiënte en hernieuwbare energie kunnen voor specifieke maatregelen subsidie aanvragen.

Er is subsidie mogelijk op de volgende investeringen:

  • tweede energiescherm
  • verticale ventilatoren
  • diffuus glas met antireflectiecoating
  • aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
  • aansluiting op een biogas of koolstofdioxidenetwerk of -cluster
  • biomassaketel of -kachel
  • luchtbehandelingssysteem (afhankelijk van het budget vanaf 22 augustus)

U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000,=. De subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2016 staat open voor aanvragen tot en met 1 oktober 2016. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst totdat het budget op is.

Neemt u contact op met uw adviseur voor meer informatie of als u wilt bespreken of uw project in aanmerking kan komen voor de bovenstaande regelingen.