Subsidie voor duurzame energie en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Heeft u investeringsplannen in duurzame energie en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen?

Dan zijn een aantal subsidieregelingen mogelijk interessant voor u! Zo gaat de SDE+ regeling op 13 maart a.s. weer open. Hieronder worden de belangrijkste subsidieregelingen op het gebied van energie en milieu aan u toegelicht. 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat producenten subsidie ontvangen voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie. De SDE richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen die duurzame energie willen produceren. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar. Vanaf dinsdag 13 maart a.s. is het mogelijk om weer aanvragen in te dienen. In 2012 kunt u subsidie aanvragen voor de volgende technologieën: windenergie, waterkracht, zon-PV ≥ 15 kWp,  thermische drukhydrolyse bij AWZI/RWZI, osmose, vergisting van biomassa, thermische conversie van biomassa, ketel op biomassa, vergassing van biomassa, geothermie en zonthermie.

Meer informatie? Kijk op onze website of neem contact met ons op! 

Energie InvesteringsAftrek (EIA)

De regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) stimuleert investeringen in energiebesparing en duurzame energie. Ondernemingen die een energie-investering doen, kunnen een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De energie-investeringsaftrek is alleen mogelijk voor bedrijfsmiddelen die aan bepaalde energieprestatie-eisen voldoen. Deze energieprestatie-eisen en de bedrijfsmiddelen waarop de energie-investeringsaftrek van toepassing is, moeten vermeld staan op de Energielijst 2012. Kijkt u voor deze Energielijst en voor meer informatie over de EIA op onze website. Voor zeven branches zijn de technieken waar belastingvoordeel met de EIA op zit in een folder op een rijtje gezet. Ook deze folders kunt u nalezen op onze website.

Milieu InvesteringsAftrek (MIA) en VAMIL

Doel van de MIA-regeling is het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Ondernemingen die een milieu-investering doen, kunnen een percentage van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. De milieu-investeringsaftrek is alleen mogelijk voor de bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst 2012 staan.  Verschillende investeringen die op de Milieulijst staan, komen ook in aanmerking voor de VAMIL (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen). Meer informatie en de volledige Milieulijst 2012 zijn terug te vinden op onze website.

Heeft u investeringsplannen? Neem dan contact met ons op, dan kunnen wij uw plannen beoordelen op subsidiemogelijkheden en een aanvraag verzorgen.