Subsidie uitbesteding R&D

Subsidie bij uitbesteding R&D

Een MKB onderneming uit Gelderland of Overijssel kan subsidie aanvragen voor experimentele ontwikkeling die wordt uitgevoerd bij een onafhankelijke derde partij.

Bij projecten waarvoor een derde partij ontwikkelactiviteiten uitvoert, geldt de voorwaarde dat dit moet passen binnen één van de sectoren Agrofood, Health, High Tech Systems & Materials, Energie en Milieutechnologie inclusief biobased.

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,= en minimaal € 10.000,= waarbij het subsidiepercentage maximaal 35% is. Dit betekent dat de subsidie nooit meer bedraagt dan 35% van de gemaakte en betaalde kosten.

Er is € 2.000.000,= beschikbaar waarbij aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld en gesubsidieerd totdat het budget is uitgeput.

Neemt u contact met uw adviseur van Dynova op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de regeling.