Subsidies

Er zijn meer dan 2.500 provinciale, landelijke en internationale/ Europese subsidieverordeningen. Het is ons vak én onze belangrijke meerwaarde dat wij uitstekend de weg weten in dit woud aan subsidieregelingen.
Iedere subsidieregeling heeft voorwaarden waar u aan moet voldoen. Eén van de basale voorwaarden is dat uw idee ook werkelijk vernieuwend is. Wij toetsen de unieke elementen van uw innovatie aan de subsidievoorwaarden en bespreken met u de slaagkans van de subsidieaanvraag.

ZONMW

ewrwer

Regeling Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Hier moet nog een overzichtstekstje komen.

Benieuwd wat er voor u mogelijk is?