Prinsjesdag: WBSO in 2017

Prinsjesdag: Innovatiebeleid groeit niet mee met economie

Het kabinet kiest in haar laatste begroting ervoor geen nieuwe substantiële impulsen te geven aan haar innovatiebeleid. Het totale budget voor de WBSO wordt met 6% verhoogd om hiermee de verwachte groei in gebruik op te vangen. Alle percentages en tranchedrempels blijven in 2017 gelijk aan die van 2016. Ook inhoudelijk zijn er geen veranderingen aangekondigd.

WBSO

Dit betekent dat de WBSO in 2017 er als volgt uit ziet:

2017

1schijf

32%

1schijf starters

40%

2schijf

16%

Grens 1schijf

350.000

 

De boeteprocedures voor het niet-tijdig melden van uw WBSO realisaties wordt eenvoudiger. De maximum boetes worden € 2.500,=. Dit schept meer duidelijkheid voor de uitvoeringspraktijk. De vereenvoudiging betekent ook dat RVO boetes sneller kan opleggen. Wij informeren u in het nieuwe jaar tijdig hierover om te voorkomen dat uw realisatie meldingen te laat worden ingediend.

Speerpunten subsidiebeleid 2017

Het Topsectorenbeleid droogt uit, Energie en Zorg zijn de nieuwe speerpunten.

  • Het landelijk budget MKB Innovatie Topsectoren (MIT) daalt met 9%;
  • Energie innovaties en Energiezuinige investeringen krijgen meer geld. Voor de energie innovaties in de industrie groeit het budget van de DEI regeling naar 41 miljoen. De regeling Energie Investeringsaftrek (EIA) krijgt 8,5% extra budget;
  • Er gaat meer geld naar de zorg. Het onderzoeksprogramma Zon-MW krijgt in 2017 127,8 miljoen te besteden. Het meeste budget gaat naar baanbrekende onderzoeksprogramma’s voor de zorg in al haar aspecten. Een beperkt deel van het budget is bestemd voor continuatie van de regeling Sportimpuls, bestemd voor sport en bewegen voor specifieke doelgroepen (o.a. kinderen en senioren).