Openstelling subsidieregeling Marktintroductie energie-innovaties (MEI)

Bent u glastuinder en wilt u door innovatie het energiegebruik op uw bedrijf verminderen? U kunt subsidie krijgen voor investeringen in een duurzaam energiesysteem. Hierdoor gaat uw primaire energieverbruik omlaag en vermindert u ook de uitstoot van CO2. Om de overstap voor u financieel aantrekkelijker te maken, kunt u subsidie aanvragen voor uw investering.

Deze subsidie kunt u aanvragen van 24 september tot en met 29 oktober 2012.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?
U kunt subsidie krijgen voor investeringen in innovatieve energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen. Innovatieve systemen zijn systemen die nog maar net op de markt zijn gebracht. Er zijn twee soorten energiesystemen waarvoor u subsidie kunt aanvragen:  

  • semi-gesloten kassystemen
  • overige innovatieve energiesystemen

Geen subsidie voor aardwarmte
In tegenstelling tot eerdere openstellingen is er voor aardwarmteprojecten deze keer geen subsidie beschikbaar. Aardwarmteprojecten vallen in 2012 onder de subsidie ‘Besluit stimulering duurzame energieproductie’ (SDE+). Tuinders die willen investeren in aardwarmte kunnen daarom een aanvraag voor subsidie doen in het kader van de SDE+.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neem dan contact met ons op!