Nieuwsbrief 2012-02

Spraakmakende innovaties op Floriade

Onder grote belangstelling vond op 20 juni onze relatiedag plaats op de Floriade. Hier ging onze bedrijfsfilm Dynova, the movie  in de première.  In de film presenteren 5 innovators uit verschillende branches enthousiast hun bedrijf. Ook over de presentatie van Daan Roosegaarde waren de aanwezigen erg enthousiast. Vorige week heeft Daan eenzelfde presentatie gegeven voor

TEDx Binnenhof, de “Catwalk voor Innovatie”. Heeft u zijn presentatie gemist? Bekijk ‘m hier: Presentatie Daan Roosegaarde.                                           

Wij kijken terug op een geslaagde dag. Wij willen iedereen die aanwezig was hartelijk bedanken voor hun komst, wij hopen dat u een inspirerende dag gehad heeft!

PSI Investeringssubsidie voor projecten in buitenland open

De tweede tender van de PSI is geopend. Dynova heeft in de eerste tenderronde 2012 met succes partijen ondersteund bij een PSI-aanvraag voor een groenteverwerkingsproces in Afrika. Doel van het Private Sector Investeringsprogramma is het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden door het bevorderen van vernieuwende investeringen. Subsidie wordt gegeven voor investeringsprojecten die een Nederlandse onderneming samen met een lokale onderneming in een  ontwikkelingsland uitvoert. Aanvragen voor de tweede tender kunt u indienen tot uiterlijk maandag 20 augustus 2012. Heeft u vragen over de regeling of wilt u projectideeën laten toetsen, neemt u dan contact op met Dynova.

Eco-Innovation: milieusubsidie voor het MKB in Europa

U heeft een milieuvriendelijke techniek, product of dienst ontwikkelt maar de eerste toepassing is moeilijk te realiseren? Dat is juist een belangrijk doel van de subsidie Eco-innovation, eerste toepassing en marktverbreding van innovaties met een milieuverdienste. Daarnaast probeert Eco-innovation hindernissen te overwinnen die het commerciële succes in de weg staan. Deze subsidieregeling lijkt zowel qua doelstelling als gebruiksgemak veel op de, inmiddels beëindigde, Milieu en Technologie regeling. Centraal staat eerste toepassing, u heeft de onderzoeksfase dus afgerond en heeft een prototype of pilot beschikbaar. De lopende tender van deze regeling sluit op 6 september a.s.

Nieuwe IPC call

U kunt tot uiterlijk 13 september 2012 subsidie aanvragen voor de derde tender van de subsidie Innovatieprestatiecontracten (IPC). Binnen IPC kunt u met een groep mkb-ondernemers onder begeleiding van een penvoerder, bijvoorbeeld een brancheorganisatie, meerjarige innovatieprojecten uitvoeren. Een belangrijk nieuw aspect van de derde IPC-tender is de toevoeging van het criterium ‘topsectoren’. Dit betekent dat mkb-ondernemers samen met partijen uit de topsectoren invulling kunnen gaan geven aan de ambities en agenda’s van die topsectoren. Dynova heeft met succes in de vorige IPC tender een aanvraag ingediend en is bezig met de opzet van nieuwe IPC’s voor de derde tender.