Nieuwsbrief 2012-01

Research en Development Aftrek (RDA) wordt per 1 mei 2012 opengesteld

Sinds de jaren ’90 bestaat de WBSO-regeling. Deze regeling subsidieert de interne loonkosten die samenhangen met technisch speur & ontwikkelingswerk en technisch onderzoek. Deze regeling wordt vanaf 2012 uitgebreid met een fiscale stimulans voor externe kosten. Voorbeelden van externe kosten zijn materiaalkosten, reis & verblijfkosten en een investering in onderzoeksapparatuur. Deze externe kosten moeten direct samenhangen met de uit te voeren WBSO-projecten. De RDA is een fiscale aftrekpost, waarmee uw afdracht vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting wordt verlaagd.

Vanaf mei 2012 moeten WBSO en RDA gelijktijdig worden aangevraagd. Voor WBSO-aanvragen die al zijn ingediend, kan met terugwerkende kracht een RDA-aanvraag worden ingediend. Dynova zal deze regeling voor haar WBSO-relaties optimaal gaan benutten.

Lees meer over de RDA op onze website.

Succesvolle IPC aanvraag voor Stichting Duurzame Scholen

Vorige week kregen wij het bericht dat de subsidieaanvraag IPC (InnovatiePrestatieContracten) die wij voor Stichting Duurzame Scholen hebben verzorgd, succesvol is geweest. Stichting Duurzame Scholen is een stichting die zich richt op verbetering van leer- en leefklimaat binnen scholen. Samen met een groep MKB bedrijven ontwikkelen zij in de komende 2 jaar middels de financiële impuls van de IPC regeling “het flexibele schoolgebouw van de toekomst”.

Lees meer over het project
Lees meer over de partners van dit project
Lees meer over de IPC regeling

Package4Growth: hulp bij het betreden van de Chinese of Indiase markt

Package4Growth biedt financiële ondersteuning aan Nederlandse mkb’ers, die de Chinese of Indiase markt willen betreden en een externe adviseur willen inhuren voor kennisverwerving. U kunt steun krijgen voor bijvoorbeeld zakenpartnerscans, advies over het vinden van lokale partners, juridische, fiscale of culturele aspecten. De kosten voor een ingehuurde adviseur kunnen voor maximaal 50 procent worden vergoed. Wilt u ook gebruikmaken van deze regeling? Neemt u dan contact met ons op. Aanvragen kan tot uiterlijk 31 december 2012, maar de regeling sluit als het budget eerder uitgeput is. Package4Growth valt onder de Subsidieregeling internationaal excelleren.

Lees meer over de regeling Package4Growth

Kantoor Dynova gesloten op vrijdag 18 mei 2012

Ons kantoor is gesloten op vrijdag 18 mei (de dag na Hemelvaart).