Nieuwsbrief 2015-01

Indienen MIT R&D-samenwerkingsprojecten nog mogelijk

Eerder informeerden wij u al over de openstelling van de MIT regeling (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Voor R&D-samenwerkingsprojecten kunt u nog een aanvraag indienen. Voor deze regeling geldt een tendersystematiek. Aanvragen moeten uiterlijk 1 september ingediend zijn.

Openstelling Regionale Programma’s

Ook op regionaal niveau zijn er, in het kader van EFRO, verschillende subsidiemogelijkheden. De zogenaamde Operationele Programma’s waaronder OP-Zuid (Brabant, Limburg en Zeeland), OP-Oost (Gelderland en Overijssel) en Kansen voor West II (Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Noord-Holland) staan momenteel allemaal open. Er is een grote overlap tussen de Operationele Programma’s en de MIT-regeling. Wij raden u aan om uw projectidee aan ons voor te leggen, zodat wij samen met u de meest kansrijke subsidiemogelijkheden kunnen bepalen.

ESF Duurzame inzetbaarheid

Zeer waarschijnlijk komt ook dit jaar weer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in het kader van de regeling ESF Duurzame inzetbaarheid. De regeling subsidieert externe advieskosten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wij raden u aan deze zomer al contact met ons op te nemen om tijdig uw project voor te bereiden. We verwachten namelijk dat het budget snel uitgeput zal zijn. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie!

Discussie software ontwikkeling binnen WBSO

Dynova dient regelmatig voor haar relaties software projecten binnen de WBSO regeling in. Zo ook voor een relatie die een softwaretool ontwikkelt waarmee bedrijven zonder enige programmeerkennis zelfstandig geavanceerde bedrijfsapplicaties kunnen bouwen. Ook big data analyses voor een benchmarkanalyse omgeving in de cloud behoort tot de met WBSO gesubsidieerde projecten. Trend in ICT aanvragen is verder dat technische problemen steeds vroeger in het innovatieproces worden opgelost. Dit levert veel discussie op met RVO in de beoordeling van aanvragen. RVO vindt dat voor het ontwikkelen van nieuwe programmatuur daadwerkelijk codering van programmatuur noodzakelijk is. Wij vinden dat de nadruk moet liggen op creëren van nieuwe oplossingen voor een informatie technisch probleem. Coderen kan hiervan een onderdeel zijn, maar de ontwikkelingsactiviteiten zijn breder dan alleen coderen. Voor het standpunt van RVO is ook onvoldoende verankering in de WBSO regeling, zoals de rechter ook al heeft uitgesproken. Reden voor onze brancheorganisatie, de NVAS, om een brandbrief hierover aan RVO en haar opdrachtgever, de Minister van Economische Zaken, te sturen. Dynova neemt actief deel in de werkgroep die deze discussie voert namens de NVAS.

Crowdfunding

Om een innovatieproject te kunnen financieren, is een bijdrage uit alleen subsidies meestal ontoereikend. Subsidies dekken slechts een gedeelte van de totale innovatiekosten. Crowdfunding is dan een goede, aanvullende financieringsmogelijkheid. Dynova neemt deze financieringsvorm nadrukkelijk mee bij de totale financiering van innovatieprojecten. Wij werken hiervoor sinds enige tijd samen met twee crowdfundorganisaties, Geldvoorelkaar en Collin Crowdfund. Deze twee organisaties hebben tot nu toe respectievelijk € 61 mln en € 8,4 mln gefund.

Radio interview Rob Jacobs

Op 10 juni was Rob Jacobs te gast bij Ede FM Business Club Radio. Een uur lang werd Rob geïnterviewd over o.a. subsidies, innovatie en financieringsmogelijkheden. Tussen de onderwerpen door, werd Rob’s muziekkeuze gedraaid. Luister hier de uitzending terug.

Maatschappelijk Betrokken inzet Dynova

Dynova is actief partner van Samen voor Veenendaal. Dit concept verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties in Veenendaal met concrete projecten. Dynova heeft hiervoor in 2015 al met verschillende maatschappelijke organisaties een strategische sessie gehad over nieuwe wegen voor de toekomst. Zo reflecteerde Rob Jacobs met de projectleiders van Veens over mogelijkheden voor sociale cohesie in de buurt en een moderne invulling van buurtcentra in Veenendaal. Tijdens het Maatschappelijk Ondernemen diner zijn weer nieuwe contacten gelegd voor ondersteuning van organisaties in de komende periode.