Nieuwsbrief 2014-04

Subsidie voor Stevia productie in Ghana

Binnen de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK) dienden wij succesvol een aanvraag in voor een project in Ghana. Het betreft hier een haalbaarheidsstudie om de mogelijkheid van teelt en ontwikkeling van Stevia in dat land te onderzoeken. Stevia is een plant die natuurlijke zoetstoffen produceert. Deze is calorie vrij en werkt gezondheid bevorderend. Ghana is klimatologisch zeer geschikt voor de teelt van Stevia. Het Ministerie van Buitenlandse zaken wil met de DHK regeling ondernemers stimuleren uit te breiden naar ontwikkelingslanden en opkomende markten. De regeling staat open voor in totaal 88 landen. Bekijk hier de volledige landenlijst. Heeft u exportplannen naar één van de doellanden? Neemt u dan contact met ons op. In 2015 kunnen namelijk weer nieuwe aanvragen worden ingediend!

Europese subsidieregeling INTERREG van start

De Europese subsidieregeling INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. INTERREG stimuleert Europese samenwerking voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. INTERREG bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa. Neemt u voor meer informatie over de regio’s en budgetten contact met ons op.

Provinciale Operationele Programma’s in 2015 weer open

Behalve vanuit het INTERREG programma komen er ook vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) middelen beschikbaar voor Nederlandse regio’s. Zo krijgen de provincies Overijssel en Gelderland tot 2020 ruim 100 miljoen euro subsidie van Europa. Het geld is bestemd voor het stimuleren van innovatie en van een koolstofarme economie in Oost-Nederland. Binnen het Operationeel Programma Zuid Nederland komt 113 miljoen euro beschikbaar. Is uw bedrijf in één van deze regio’s gevestigd? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden in uw provincie? Neemt u dan contact met ons!

Bedrijfssluiting tijdens de feestdagen

Na een drukke periode gaan wij er even tussenuit. Ons bedrijf is gesloten van woensdag 24 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015. Vanaf maandag 5 januari zijn wij u graag weer van dienst.

Beste wensen!

Het voltallige team van Dynova wenst u gezellige feestdagen en een gezond, succesvol 2015 toe!