Nieuwsbrief 2014-03

In deze nieuwsbrief laten wij u kennis maken met een aantal projecten, waarvoor Dynova succesvol subsidieaanvragen heeft ingediend. 

Fitte senioren door Sportimpuls

Het hoofddoel van dit project is om mobiele senioren in de gemeenten Rozendaal en Rheden duurzaam meer te laten bewegen. Het interventieprogramma Fit, Veilig en Valbreken (FVV) van de Judo Bond Nederland is daarbij een uitstekend middel. Er komt een brede samenwerking tussen o.a. sportaanbieders, ouderenbonden, gezondheidscentra en woonzorginstellingen. De werving vindt plaats via de ouderbonden, buurthuizen, woonzorginstellingen en verwijzers. Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de regeling Sportimpuls. Dynova ontwikkelde dit project samen met Jagyba Sport & Health en verzorgde de subsidieaanvraag.

Onderzoek naar waarschuwingssysteem ziekteverwekkers in voedselketen

Ziekte-uitbraken zoals EHEC leveren de vraag op of een geautomatiseerd systeem kan worden ontwikkeld om vroegtijdig waarschuwingssignalen te detecteren voor het in beeld brengen van een opkomend veiligheidsrisico met potentiële ziekteverwekkers in een voedselketen. In de tijd voor een incident zijn er verschillende signalen die wijzen op het kunnen ontstaan van dat incident. Een geautomatiseerd systeem dat vroegtijdig signalen in beeld brengt, kan helpen bij het nemen van preventieve maatregelen binnen de relevante voedselketen(s).

Een studie gaat in kaart brengen of het haalbaar is een geautomatiseerd detectiesysteem te ontwikkelen. Dynova diende hiervoor met succes binnen de MIT regeling Agri & Food een subsidieaanvraag in.

Next generation hoofd en voet besturing rolstoel

Reeds eerder diende Dynova met succes een aanvraag in binnen de NIOF regeling voor de ontwikkeling van een rolstoel die met hoofd en voet bestuurd wordt. De firma Adremo is inmiddels druk bezig met de ontwikkeling van een volgende generatie hoofdvoetbesturing. Ook hiervoor diende Dynova een NIOF subsidieaanvraag in. Onlangs kregen wij bericht dat ook deze aanvraag is toegekend.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Opening StevenDe afgelopen jaren is Pieter Rem, namens het ouderinitiatief STEVEN, intensief betrokken geweest bij het realiseren van een woonzorgproject, waarin jongeren met een vorm van autisme zelfstandig kunnen wonen. Op 27 september jl. vond de feestelijke opening van het complex plaats, dat gevestigd is in Veenendaal. Onder een strak blauwe lucht lieten de ouders van de bewoners symbolisch, met witte duiven, hun kinderen los.  STEVEN gaat vanaf eind dit jaar verder onder de naam Grasboom Veenendaal.

Tevens opende een ander woonproject recent de deuren. Wij feliciteren Stichting GOED Wonen in Oisterwijk met de opening van hun woonproject voor jongvolwassenen met een (lichte) verstandelijke en/of lichamelijke beperking.