Nieuwsbrief 2014-01

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) gaat weer open

In 2013 is de nieuwe regeling MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) geïntroduceerd. Ook dit jaar gaat de regeling weer open.

Haalbaarheidsstudie

Vanaf 15 april kunt u weer aanvragen indienen voor haalbaarheidsstudies. Een haalbaarheidsstudie brengt vooraf de technische en economische risico’s en mogelijkheden van uw innovatietraject in kaart. De subsidie bedraagt 40% van de kosten. U krijgt maximaal €50.000 per haalbaarheidsstudie. Bij dit onderdeel geldt het principe: “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Onze verwachting is dat het budget snel uitgeput zal zijn, dus heeft u een project: neemt u dan contact met ons op!

R&D Samenwerkingsprojecten

Bij een MIT-R&D-samenwerkingsproject krijgt u subsidie voor de vernieuwing van uw product, proces of dienst. Uw project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. De subsidie bedraagt 30% van de kosten en maximaal €200.000 per project. Het betreft hier een tender, alleen de beste projecten worden gehonoreerd. Aanvragen moeten vóór 22 september zijn ingediend.

Vouchers

Vouchers kunt u aanvragen om de kosten van het inhuren van kennisinstellingen te betalen. De subsidie bedraagt 40% van de kosten, met een maximum van €3.750,=.

Let op: u kunt per kalenderjaar één aanvraag indienen. U kunt dus niet een aanvraag indienen voor een voucher én een haalbaarheidsonderzoek, of voor een haalbaarheidsonderzoek én een R&D-samenwerkingsproject!

Provincie Noord-Brabant investeert in Innovatie

De provincie Noord-Brabant is het Innovatiefonds Brabant gestart met een budget van €125 miljoen. Het fonds richt zich op innovatieve MKB-bedrijven en (kennis)instellingen in de sectoren hightech, lifescience, biobased economy, agrofood, logistiek en maintenance en op maatschappelijk relevante innovaties.

Naast het Innovatiefonds heeft Noord-Brabant ook fondsen beschikbaar voor een meer specifiek doel:

  • Biobased technologie
  • Het besparen van energie en opwekken van duurzame energie
  • Cleantech
  • Waterbesparende technologieën

De omvang van een investering varieert per fonds. Neemt u voor meer informatie contact per ons op.

Eurostars: subsidie voor uw internationale samenwerking

Rob Jacobs van Dynova is aanwezig geweest bij de lancering van het nieuwe Eurostars programma. Ontwikkelt u samen met een buitenlandse partner uit één van de Eurostars landen een innovatief product, proces of dienst, dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie. Uw product moet dan wel binnen 2 jaar na afloop van het project op de markt gebracht kunnen worden. Een internationale jury beoordeelt uw project en alleen de beste projecten krijgen subsidie. Als Nederlands MKB bedrijf ontvangt u van de Nederlandse overheid de subsidie, uw buitenlandse partner wordt door zijn eigen land ondersteund. Het Nederlandse budget is ruim €16 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over 2 calls.

Uw subsidie is maximaal 45% van de projectkosten en niet meer dan €500.000,-. Vanwege de zwaarte van de procedure raden wij u aan alleen voor deze subsidie te gaan als u aan alle voorwaarden goed kunt voldoen. Wilt u meer weten over deze subsidiemogelijkheid, neem dan direct contact op met één van onze adviseurs.