Nieuwsbrief 2013-03

Nieuw in 2014: Europees subsidieprogramma Horizon 2020

Hebben uw innovatieve onderzoeks- of ontwikkelingswerkzaamheden een Europese dimensie of wilt u samenwerken met Europese partners? Dan biedt het subsidieprogramma Horizon 2020 vanaf 2014 interessante mogelijkheden om uw ambities te realiseren.
In de regel is samenwerking in de vorm van een consortium een belangrijke voorwaarde voor deelname aan Horizon 2020. Samen met u kunnen we hieraan gaan bouwen. Voor het MKB wordt er een nieuw instrument opgestart, waarbij het mogelijk wordt om een haalbaarheidsproject of een innovatief ontwikkelingsproject op te starten.

Dynova is vorige maand bij de kick-off van Horizon2020 geweest. Voorjaar 2014 gaan wij u meer details verschaffen.

Subsidie voor ontwikkeling energiezuinige printer

De provincie Groningen heeft vanuit het subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen een subsidie van € 100.000,= verleend aan de firma’s Wadcon en Impactions. Deze bedrijven werken aan de ontwikkeling van een energiezuinig printsysteem waarmee snel grote en complexe printopdrachten kunnen worden uitgevoerd. Het digitale printsysteem kost minder energie en verbruikt minder inkt. Dynova verzorgde de subsidieaanvraag. Ook de komende twee jaar wordt er budget beschikbaar gesteld voor Groningse MKB-ers die hun productieproces willen verduurzamen of vernieuwen.

Verzilver uw kansen in opkomende markten

Met de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK) kunt u subsidie krijgen voor projecten in opkomende markten. Hiertoe behoren o.a. Brazilië, Kenia, Nigeria en Turkije. Bekijk hier de volledige landenlijst. Heeft u exportplannen naar één van de doellanden? Neemt u dan contact met ons op. Dynova heeft in 2013 met succes een aantal aanvragen ingediend. De regeling is op dit moment gesloten, maar gaat naar verwachting begin 2014 weer open.

Bedrijfssluiting tijdens de feestdagen

Het einde van het jaar is bij ons traditioneel een drukke periode. Dit heeft alles te maken met de deadline voor de WBSO aanvragen op 30 november. In ongeveer 6 weken tijd bezoeken onze adviseurs alle klanten om de aanvragen voor te bereiden. Daarna worden deze inhoudelijk uitgewerkt, intern gecontroleerd en ingediend. Tenslotte krijgt iedere klant een dossier van zijn aanvraag toegestuurd. Ook dit jaar hebben we weer veel aanvragen verwerkt.

Wij sluiten deze drukke tijd nu af en gaan er tijdens de feestdagen even tussenuit. Ons bedrijf is gesloten van maandag 23 december t/m woensdag 1 januari. Vanaf 2 januari zijn wij u weer fris van dienst!

Beste wensen!

Het voltallige team van Dynova wenst u gezellige feestdagen en een gezond, succesvol 2014 toe!