Nieuwsbrief 2013-02

MIT aanvragen toegekend

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) regeling nader toegelicht. Wij hadden op dat moment een aantal aanvragen ingediend, die toen nog in behandeling waren. Inmiddels is bekend geworden dat onderstaande aanvragen volledig gehonoreerd zijn.

MIT subsidie voor hagelpreventie fruitteelt

In de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen verzorgden wij een MIT-samenwerkingsproject voor een samenwerkingsverband van fruittelers en toeleveranciers onder leiding van Van Nifterik Holland uit Ede. Het project betreft de ontwikkeling van een automatisch hagel- en vorstbeschermingssysteem. Automatische vorstdetectie en het op afstand via de mobiel snel kunnen sluiten van hagelnetten bij naderende hagelbuien, maken onderdeel uit van de ontwikkeling. Door deze innovatie verbeteren ook de arbeidsomstandigheden in de fruitteelt aanzienlijk. Ook neemt het waterverbruik bij nachtvorstbescherming én het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk af.

MIT subsidie voor duurzame productie van nano-silica uit olivijn

In de Topsector Chemie verzorgden wij een aanvraag voor een MIT-samenwerkingsproject onder leiding van Euro Support Advanced Materials. I n dit project gaat het om een nieuwe productiemethode voor nano-silica uit olivijn. Uitgangspunt is dat het eindproduct dezelfde kwaliteit en technische specificaties heeft als de nano-silica die momenteel verkrijgbaar zijn, maar dan zonder de negatieve gevolgen voor het milieu. Als het lukt om de productie van nano-silica succesvol op te schalen, dan is een bijna “zero waste” technologie gerealiseerd.

Efficiënte verbrandingsmotor dankzij Gelderse leningen

Een Gelderse uitvinder van een zeer efficiënte verbrandingsmotor kan dankzij 2 Gelderse leningen zijn concept uitwerken tot een prototype en demonstreren in een testvliegtuig. Met deze financiering kan de ondernemer aantonen dat zijn innovatie werkelijk stiller, schoner, zuiniger en compacter is dan de conventionele motorsystemen. Binnen het programma Gelderland Valoriseert werd, dankzij de inzet van Dynova, binnen korte tijd zowel een Proof of Concept lening als een Preseedlening gerealiseerd.

Tender mkb-samenwerkingsprojecten Food & Nutrition

MKB-ondernemers in de agri&food sector kunnen nog t/m 23 september a.s. projectvoorstellen indienen voor mkb-samenwerkingsprojecten. Een mkb-samenwerkingsproject richt zich op de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Projectvoorstellen worden afgehandeld volgens een tenderprocedure. In een tender concurreren alle aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen met elkaar voor het beschikbare budget.

Heeft u mogelijk een Food & Nutrition project, waarvan u wilt weten of dat in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact met ons op!

Sportimpuls voor jongeren met handicap

Binnen de regeling Sportimpuls heeft Dynova met succes subsidie aangevraagd voor een project in de gemeente Heumen. Hier willen lokale sportaanbieders, onder leiding van Sportpiazza, een sportaanbod realiseren dat erop gericht is om jongeren met een handicap te laten kennismaken met verschillende sporten die passen bij hun handicap. Na afloop van dit project heeft 60% van de jongeren met een beperking in Heumen e.o. zicht op welke sport het beste aansluit op hun handicap, zodat van deze doelgroep ruim 200 deelnemers blijvend – met begeleiding – kan gaan sporten bij een van de sportaanbieders.

 

Let op: in verband met het jaarlijkse bedrijfsuitje is ons kantoor op vrijdag 13 september a.s. gesloten.