Nieuwsbrief 2013-01

Subsidie voor innovatieve besturing rolstoelen met hoofd en voet

Onze relatie Adremo BV in Gorredijk is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van revalidatievoorzieningen en specifieke aanpassingen voor ernstig motorisch gehandicapten. Adremo heeft een rolstoel die met minimale bewegingen van hoofd en voeten zeer logisch is te besturen en daarom zeer geschikt is voor (spastische) meervoudig gehandicapte kinderen en volwassenen.

Dynova heeft voor Adremo met succes een NIOF subsidie aangevraagd. Met deze subsidie laat Adremo een nieuwe generatie hoofdvoetbesturingscontroller ontwikkelen. Sinds 1 juni jl. staat de NIOF weer open. Bent u gevestigd of van plan u te vestigen in Friesland, Groningen of Drenthe? Dan kunt u een NIOF-subsidie ontvangen voor een ontwikkelingsproject, een haalbaarheidsstudie, strategisch marketingplan of marktverkenning. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Gelderland voor innovaties

De provincie Gelderland ondersteunt bedrijven met vouchers, leningen en subsidies. Een laagdrempelige subsidieregeling betreft de innovatievouchers met een waarde van max. € 10.000,- om door een externe partij de haalbaarheid van een idee voor een nieuw product of proces te laten onderzoeken. Vouchers zijn beschikbaar voor Gelderse MKB-bedrijven die actief zijn in diverse sectoren. Vraag ons om welke sectoren het gaat.

Voor een innovatie-idee dat is uitgewerkt tot een concept bestaat de mogelijkheid een lening te krijgen van maximaal € 75.000,-, om concepten door te ontwikkelen tot een business case. Innovatieprojecten waar al een uitgewerkte business case van gemaakt is, worden ondersteund vanuit het Innovatie en Investeringsfonds Gelderland.

Verder is er de MKB Kredietfaciliteit Gelderland voor aanvullende financiering. Deze aanvullende financiering kan urgente liquiditeitsproblemen opheffen en de benodigde financiële armslag geven om kansrijke bedrijven door de crisis heen te helpen. Belangrijk is dat de bedrijven in de kern gezond zijn.

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

In 2011 heeft de regering 9 Topsectoren benoemd. Deze Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd in uitblinkt. Het gaat hier om: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen & Materialen, Life Sciences & Health, Logistiek en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Omdat het MKB een belangrijke rol speelt bij innovatieve activiteiten en bij het versterken van de economie is de regeling MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) in het leven geroepen. Doel van de regeling is het MKB te laten aansluiten bij de innovatieactiviteiten binnen de Topsectoren. Per Topsector kunnen verschillende instrumenten worden ingezet, zoals bijvoorbeeld Kennisvouchers of R&D samenwerkingsprojecten. Voor iedere Topsector is een budget van ongeveer € 2 miljoen beschikbaar. Dynova heeft inmiddels voor verschillende Topsectoren aanvragen ingediend.

Innovatiekrediet

Een ander instrument om uw innovatie te financieren is het Innovatiekrediet. In de huidige tijd is het moeilijk investeerders te vinden voor een project wat veelbelovend is, maar wat ook hoge financiële risico’s met zich mee brengt. Hier kan het Innovatiekrediet uitkomst bieden. Dit is een risicodragend krediet. U moet het krediet en de hierop berekende rente terugbetalen. De rente hangt af van het risicoprofiel. Het krediet is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten. Deze projecten moeten binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Mkb-bedrijven kunnen met het innovatiekrediet 35% van de ontwikkelingskosten van een project financieren. Als het project in technische zin mislukt, kan het ontvangen geld kwijtgescholden worden. Slaagt het project, dan moet u de lening inclusief opgebouwde rente binnen tien jaar terugbetalen. Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen gebruik maken van het Innovatiekrediet. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

Controlebezoek WBSO & RDA door AgentschapNL

De afgelopen weken heeft een aantal van onze klanten weer een standaard controlebezoek gehad van medewerkers van AgentschapNL. Het betreft hier controles van de WBSO administratie, die steekproefsgewijs worden uitgevoerd. Inmiddels hebben we ook de eerste RDA controle achter de rug. Alle controles zijn goed verlopen.

Het maakt onderdeel uit van onze dienstverlening dat wij een dergelijk controlebezoek samen met u voorbereiden èn dat wij bij het bezoek zelf aanwezig zijn. Neemt u dus tijdig contact met ons op als AgentschapNL een controlebezoek bij u aankondigt.