Nieuwe tender IPC opent 1 mei

Het Ministerie van EL&I heeft de openstelling voor de vierde tender van de Subsidieregeling Innovatieprestatiecontracten (IPC) gepubliceerd.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 mei tot en met 20 juni 2013. Het budget voor deze tender is € 7 miljoen. Het eerder geldende criterium dat het project moet aansluiten bij de Topsectoren is vervallen.

Voor de aansluiting van het MKB bij de topsectoren is de regeling MKB innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) opengesteld. Ondernemers kunnen van beide subsidieregelingen gebruik maken.

Het IPC is een instrument om het innovatief vermogen van het MKB te stimuleren. Van belang daarbij is de samenwerking en kennisoverdracht tussen een groep MKB-bedrijven die gezamenlijk een meerjarig innovatietraject uitvoeren. Dynova realiseerde eerder een succesvolle IPC aanvraag voor Stichting Duurzame Scholen. Meer info over de subsidieregeling IPC? Lees het hier of neem contact met ons op.