Nieuwe investeringskorting

Het kabinet stimuleert bedrijven juist tijdens de Corona crisis investeringen te blijven doen met een nieuwe investeringskorting: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

De BIK is een fiscale stimuleringsregeling voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen. De tegemoetkoming is een korting op de af te dragen loonbelastingen. U mag de BIK stapelen met de regelingen voor kleine investeringen (KIA) en groene investeringsregelingen zoals energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). Wij kunnen uw totale fiscale voordeel berekenen, ook rekening houdend met uw WBSO aanvraag.

Belangrijkste voorwaarden

  • De onderneming is inkomsten- of vennootschapsbelasting plichtig en draagt loonbelasting af.
  • Het betreft investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in 2021 of 2022 waarvoor u niet eerder dan 1 oktober 2020 opdracht heeft gegeven en voor zover de investeringen niet al in 2020 volledig zijn betaald.
  • Het gaat om investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals machines, bedrijfswagens, software en zonnepanelen.
  • Een aanvraag bedraagt minimaal € 20.000,=. U mag verschillende bedrijfsmiddelen bij elkaar optellen, er is een ondergrens van € 1.500,= per bedrijfsmiddel. 
  • Het eerste aanvraagmoment is september 2021. U mag 1 keer per kwartaal aanvragen.

Percentages 2021

  • 5% van de investeringen tot een bedrag van € 5 miljoen
  • 2,08% van alle investeringen boven de € 5 miljoen

Deze percentages zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie.

Voor meer informatie over de regeling of voor het verzorgen van uw aanvraag kunt u contact opnemen met José van der Molen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de BIK regeling? Meld u dan aan voor onze updates.