MIT-regeling opent 19 mei

Op 19 mei 2015 gaat de regeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) open.

Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. In 2015 is 55 miljoen euro voor de regeling beschikbaar gesteld. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2014.

De MIT heeft voor Mkb-ondernemers de volgende subsidiemogelijkheden voor innovatiestimulering:

  • Kennisvouchers voor de inhuur van expertise bij een kennisinstelling.
  • Adviesprojecten voor de inhuur van extern advies bij een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. Hierdoor kan de aanvrager consulting, bijstand of opleidingen inkopen voor kennisoverdracht, verwerving, bescherming en exploitatie van immateriële activa, en het gebruik van standaarden en regels waarin deze zijn vastgelegd; maar ook bijvoorbeeld gebruik van databanken en marktonderzoek.
  • Haalbaarheidsprojecten voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar een mogelijk nieuwe ontwikkeling.
  • R&D-samenwerkingsprojecten voor samenwerkingsprojecten tussen minimaal twee MKB-ondernemingen.

Aanvragen voor kennisvouchers, adviesprojecten en haalbaarheidsstudies worden op volgorde van binnenkomst behandeld vanaf openstelling op 19 mei a.s. De verwachting is dat er veel belangstelling zal zijn om in aanmerking te komen voor een MIT-subsidie.

Bij R&D-samenwerkingsprojecten geldt een tendersystematiek. Deze aanvragen moeten voor 1 september zijn ingediend. Hier geldt niet het “wie het eerst komt, het eerst maalt” principe. Deze projecten worden puur behandeld op inhoud.

Daarnaast zijn er verschillende regionale subsidiemogelijkheden in het kader van EFRO. Dit zijn de zogenaamde Operationele Programma’s waaronder OP-Zuid (Brabant, Limburg en Zeeland), OP-Oost (Gelderland en Overijssel) en Kansen voor West II (Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Noord-Holland).

Aangezien er een grote overlap is tussen de Operationele Programma’s en de MIT-regeling, raden wij u aan om uw projectidee aan ons voor te leggen, zodat wij voor u de meest kansrijke subsidiemogelijkheden kunnen bepalen.