Innovatievouchers Provincie Gelderland

Innovatievouchers voor haalbaarheidsstudie Gelderse MKB-bedrijven

 

Voor wie?

Gelderse MKB-bedrijven die in de breedste zins des woords actief zijn in de Food, Health, Maakindustrie, Energie- en Milieutechnologie, de Vrijetijdsector, de Creatieve industrie en de Logistieke sector.

Voor wat?

Een innovatievoucher subsidieert de externe kosten van activiteiten om de haalbaarheid van een idee voor een nieuwe product of proces te onderzoeken.

 Voor welke activiteiten?
  1. Uitwerken van een idee naar een concreet concept;
  2. Ontwikkelen van een prototype;
  3. Testen van een prototype in een laboratoriumomgeving;
  4. Onderzoek naar intellectueel eigendom (IP), ontwikkeling en de registratie van het IP;
  5. Verkennend marktonderzoek;
Bij wie kunt u zich melden voor een haalbaarheidsvraag?

Bij de innovatiemakelaars van de Valleybureau’s (Healthvalley,  KiEMT en Foodvalley) of van de Regionale Centra voor de Technologie (RCT’s) in uw regio.

Hoeveel subsidie?

De subsidie  voor een haalbaarheidsvraag bedraagt 50% met een maximum van € 8.265,- (excl. BTW). Indien uw haalbaarheidsvraag voldoende kwalificeert, wordt in overleg met de Valleybureau’s en RCT’s een kennisleverancier voor u geselecteerd.  Zelf kunt u ook uw eigen kennisleverancier aandragen.