ESF subsidie duurzame inzetbaarheid

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Van 19 oktober tot en met 13 november 2015 is het mogelijk subsidie aan te vragen om uw medewerkers langer en productief aan het werk te houden. Met de regeling ESF-Duurzame Inzetbaarheid kunt u de helft van de kosten van een externe deskundige gesubsidieerd krijgen, tot maximaal €10.000.

De definitie van duurzame inzetbaarheid in de regeling is: “het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken”.

Projecten moeten gericht zijn op:

  • het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
  • het uitvoeren van (periodiek) onderzoek;
  • het bevorderen van gezond en veilig werken;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
  • het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid;
  • het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
  • het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Neemt u voor meer informatie over de regeling of het aanvragen van de subsidie contact op met uw adviseur bij Dynova. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar specialisten binnen ons netwerk die het project voor u kunnen uitvoeren.