Aanvraag Sportimpuls gehonoreerd

Binnen de Gemeente Heumen e.o. zijn (te) weinig jongeren met eenzelfde handicap aanwezig die een bepaalde vorm van sport of bewegen willen beoefenen. Daarnaast zijn er (te) weinig reguliere organisaties die een bepaalde sport of beweegvorm voor deze doelgroep kunnen of willen aanbieden.

Onder leiding van Sportpiazza willen lokale sportaanbieders een sportaanbod realiseren dat erop gericht is om jongeren uit deze doelgroep te laten kennismaken met verschillende sporten die passen bij hun handicap.

Na een intensieve voorbereiding wordt in 2014 gestreefd naar een deelname van 150 deelnemers en in 2015 200 deelnemers uit de doelgroep. Na afloop van dit project heeft 60% van de jongeren met een beperking in Heumen e.o. zicht op welke sport het beste aansluit op hun handicap, zodat van deze doelgroep ruim 200 deelnemers blijvend – met begeleiding – kan gaan sporten bij een van de sportaanbieders. De samenwerking met maatschappelijke organisaties wordt geformaliseerd in een nieuw sportaanbod.

Dynova diende een subsidieaanvraag in, in het kader van de regeling Sportimpuls. Deze aanvraag is gehonoreerd. Daarmee kan bovenstaand project mede worden gefinancierd.