Aantal landen Internationaal Excelleren uitgebreid

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een aantal wijzigingen voor de subsidieregeling Internationaal Excelleren gepubliceerd.

Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en projecten gericht op kennisverwerving kunnen nu worden uitgevoerd met samenwerkingspartners in de volgende landen:

  • Bangladesh, Brazilië, China, Egypte, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Maleisië, Nigeria, Oekraïne en Turkije. Aanvragen is mogelijk vanaf 1 april 2013. Het subsidieplafond voor deze landen bedraagt € 3,5 miljoen.
  • Voor Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika zijn een tweetal subsidieplafonds ingesteld. In totaal is er een budget beschikbaar van € 2 miljoen. Aanvragen voor deze landen kunnen worden ingediend vanaf 1 maart 2013.

Bent u bezig met een project met een samenwerkingspartner uit 1 van de hierboven genoemde landen? Neemt u dan contact met ons op, dan kunnen wij de mogelijkheden van u bekijken!

 

Datum bericht: 14 maart 2013.